Publikasjoner

Under vil du se seneste publikasjon med presentasjon av Torbjørn Endrerud og utvalgte tendart arbeider, samt litt om teknikk og grafisk trykkmetode jeg benytter.

side 1

side 2

side 3

side 4

side 5

side 6

side 7

side 8